SBC

Misa Minggu ke-4

Misa Minggu ke-4

SBC

Misa setiap hari Minggu pertama tiap keempat diadakan pada:

Gereja St. Bernadette
12 Zion Road
Singapore 247731
Pukul 15:00